Mærk livet og vær fri.............!

Psykoterapi

En behandlingform bestående af samtaler

Psykoterapi består i, at jeg som psykoterapeut ved hjælp af gentagne samtaler forsøger at afhjælpe psykiske udfordringer. 

Ved hjælp af psykoterapi kan du opnå indsigt i dine tanke- og handlemønstre, og derved forandre problematiske tanker/handlemåder, der f.eks. kan give sig udslag i 

angstdepressionkrise, PTSD, spiseforstyrrelser, alkoholmisbrug etc. 

Med psykoterapi forstår man oftest noget, der retter sig mod dyberegående forandringer i personen.

 
Hjemmeside fra NemmeHjemmesider.dk